Pestovanie cesnaku

Cesnak je u nás možné pestovať vo všetkých oblastiach. Dobré úrody je možné dosiahnuť na Žitnom ostrove ako aj pod Tatrami. Cesnak nie je pestovateľsky náročná plodina, pre uspokojivé výsledky je však potrebné dodržať niekoľko zásad.

Príprava pôdy

Cesnaku najviac vyhovujú hlboké, humózne, stredne ťažké  pôdy s pH 6-7. V ľahkých piesočnatých pôdach je najmä pri nedostatočnej výžive a závlahe, častá tvorba menších hlávok. V prípade ťažkých, ílovitých a zamokrených pôd, hrozí  riziko škôd spôsobených hubovými chorobami. Cesnak pestujeme po plodinách, ktoré nie sú hostiteľmi rovnakých chorôb a škodcov. V žiadnom prípade cesnak nevysádzame po cibuli, cesnaku, kapustovitých plodinách alebo hrachu. Za vhodnú predplodinu sa považujú obilniny, zemiaky, alebo inú zelenina po zbere ktorej, je možné pôdu pripraviť s dostatočným predstihom. Pôdu pod cesnak obrábane aspoň 2 ideálne 4 týždne pred plánovanou výsadbou na hĺbku rýľu s následným urovnaním povrchu. 

Po zbere skorej predplodiny odporúčame vysiať medziplodinu napr. horčicu, ktorú zaorieme na začiatku kvitnutia, najneskôr však v polovici októbra.  
Cesnak je plodina relatívne náročná na živiny, odporúčame preto pred rýľovaním aplikovať hnojivo Cererit v dávke 20-30g/m2.

Cesnak neodporúčame v prvej trati priamo hnojiť kompostom alebo hnojom!

Kvalitný sadbový materiál

Základom úspechu pestovania cesnaku je použitie kvalitnej, zdravej a certifikovanej  sadby.

Vysádzaním neznámeho cesnaku riskujete pestovateľský neúspech, ale aj prípadné zavlečenie chorôb a škodcov na svoj pozemok!


V našom portfóliu nájdete aktuálne dve certifikované odrody ozimných paličiakov, ktoré Vás určite nesklamú.
Kedy a ako vysádzať?

Cesnak sadíme do riadkov od seba vzdialených 25-30 cm. Vzdialenosť riadkov volíme podľa spôsobu agrotechniky a využiteľnej mechanizácie. Vzdialenosť v riadku by mala byť 8-12 cm. Strúčiky sadíme tak, aby nad strúčikom bolo 6-8 cm pôdy teda do hĺbky 8-10 cm, podpučím smerom dole.  Cesnak vysádzame čo najneskôr, s výsadbou môžeme podľa priebehu počasia začať od polovice októbra (severnejšie oblasti) a pokračovať až do zamrznutia pôdy. 
Teplota pôdy by mala byť pod 8 °C , aby cesnak do zimy iba dobre zakorenil, ale už ďalej nerástol.  Teploty pod 8 °C sú tiež najspoľahlivejšou ochranou proti hubám nachádzajúcim sa v pôde, ktoré pri poklese teplôt znižujú svoju aktivitu a tak vysadený cesnak nenapádajú. 


Treba cesnak moriť?

Morenie cesnaku pred výsadbou je základným kameňom uspokojivých úrod nielen vo veľkovýrobe, ale aj pri jeho pestovaní v záhradách. 
Primárnym účelom morenia je likvidácia vlnovníka cesnakového, roztoča, prenosného vzduchom, spôsobujúceho významné škody na skladovanom cesnaku. 

Na morenie proti chorobám a škodcom používame prípravok Sulka v 4 % koncentrácií ( 40 ml prípravku na 1 liter vody ). Cesnak moríme 12 hodín. Pri menšom množstve sadby odporúčame strúčiky namoriť a vysušiť hneď po dodaní sadby. Pred samotnou výsadbou takto pripravenú sadbu ponoríme na pár hodín do vody, do ktorej môžete na podporu zakoreňovania, pridať tekuté hnojivo na báze humátov (napr. Humix)

V prípade ak preferujete bio pestovanie, odporúčame cesnak pred výsadbou namáčať 24 hodín vo vode, do ktorej je možné pridať bakteriálny prípravok (napr. NovaFerm VIVA).
Upozornenie: Biologické morenie nerieši problém s vlnovníkom cesnakovým!

Starostlivosť o porast

Hneď ako to na jar podmienky dovolia a cesnak má vytvorené aspoň 3 listy, rozrušujeme  prípadný pôdny prísušok (škrupinu), ktorý zamedzuje prevzdušneniu pôdy. Cesnak v tomto čase požaduje prihnojenie rýchlo prijateľným dusíkom, ktorého je v pôde po zime často nedostatok. Pred alebo po prvej okopávke aplikujeme liadkové formy hnojív v dávke 10 až 20 g na m2. Porast cesnaku má ako široko riadková plodina, len veľmi malú schopnosť potláčať buriny. Počas vegetácie preto porast pravideľne odburiňujeme. Pre cesnak je nebezpečné hlavne tzv. letné zaburinenie mrlíkmi, láskavcami a inými druhmi burín, intenzívne rastúcimi počas mája a júna. Keďže cesnak neznáša hlboké kyprenie, volíme plytkú okopávku. Druhé prihnojenie granulovaným hnojivom odporúčame vykonať pred odhlávkovaním porastu, taktiež liadkovou formou dusíkatých hnojív v rovnakej dávke. Počas vegetácie môžeme cesnak prihnojovať aj cez list, ideálne listovým hnojivom s vyšším obsahom dusíka (napr. Kristalon Start) v 14 dňových intervaloch. Poslednú aplikáciu listového hnojiva je taktiež vhodné vykonať po odhlávkovaní. 

Treba cesnak zavlažovať?

Cesnak je pôvodom stepná rastlina, čo sa prejavuje aj v jeho nárokoch na vodu pričom platí pravidlo: "Menej je niekedy viac"Cesnak polievame len v prípade výrazného sucha koncom mája a v júni. V bežnom roku stačí cesnak poliať približne dvakrát menšou dávkou vody. Po odhlávkovaní už nezavlažujeme aby sme nezvyšovali riziko hubových chorôb a uskladňovacej kvality cesnaku. Odhlávkovanie

U ozimných paličiakov je potrebné včasné odstránenie kvetných stvolov s pacibuľkami, ktoré sa na rastlinách začínajú tvoriť v priebehu mája.  Rastlina cesnaku smeruje energiu prioritne do tvorby pacibuliek. Odstránením kvetných stvolov presmerujeme tok asymilátov do tvorby cibúľ.
Neskoré odstránenie alebo ponechanie znamená vo veľmi výraznej miere zníženie úrody.  Kvetné stvoly odporúčame využiť v kuchyni pri pečení a varení rôznych pokrmov. 

Zber a sušenie

Pre správne určenie doby zberu je vhodné ponechať na pár rastlinách kvetné stvoly, ktoré slúžia ako indikátory dozrievania. Za optimálnu dobu zberu sa považuje čas kedy stvoly vytvoria akúsi fajku, tesne pred ich úplným spriamením. Pre detailnejšie posúdenie optimálneho času zberu je možnú použiť metódu rátania kožovitých sukníc na cibuli. Za vhodný termín na zber považujeme čas, kedy cibuľu uzatvára 5 až 6 kompaktných sukníc. Na juhu Slovenska dozrieva cesnak približne koncom júna. V severnejších oblastiach začína zber od polovice júla. Po vyoraní cesnak zväzujeme do snopcov , alebo sušíme v menšej vrstve na dobre vetranom a zatienenom mieste. Na skladovanie je cesnak vysušený približne za mesiac. 

Choroby a škodcovia

Fúzavka cesnaková

Biela hniloba

Hrdza cesnaková

huby z rodu Fuzárium

Vlnovník cesnakový

Háďatko zhubné